Så här kan ni arbeta vidare!
Barn uttrycker sina tankar på så olika sätt, en del vill rita teckningar,
andra kanske vill skriva en berättelse om sina upplevelser.

Eller varför inte låta klassen föra dagbok där ni berättar om hur det
var innan vi kom, hur ni upplevde Attitydskolans besök och om det
blev någon förändring efter vårt besök.

Vi vill också påminna om vår faktabank som återfinns under
”funktionsnedsättningar” på vår hemsida.
Den passar perfekt för skolelever som vill veta mer eller
kanske göra ett arbete om en funktionsnedsättning.

Ett annat tips är att spela upp olika rollspel i klassen.
Först kan det vara en situation när man säger fel,
sedan gör man om rollspelet och låter barnen få bestämma hur slutet ska bli.

Vilka ord används på skolgården?
Med utgångspunkt från elevernas egen vardag
kan man föra upp diskussionen till ett mer generellt plan,
om ord och ordens innebörd, om ord som sårar och om snällare ord.