Aspergers syndrom
Om man har Aspergers syndrom innebär det att man har ett annat sätt att tänka och se på sin omgivning. Att ha Aspergers syndrom innebär inte att vara ointelligent, utan precis som vanliga människor kan begåvningen variera mellan låg och hög. Istället har många, liksom med autism, svårt med det sociala samspelet och att kunna prata och umgås med andra. Man har även svårt att förstå kroppsspråk och gester och undviker ofta ögonkontakt. För förståelse föredras därför ett rakt, tydligt och enkelt språk. Att ha Aspergers innebär även ett behov av vardagsrutiner. Många har dock ett starkt intresse för något som de ägnar mycket tid åt och därför blir mycket duktiga på. Att upptäcka funktionsnedsättningen kan ibland vara svårt och det är oftast inte förrän den skapar problem som man börjar misstänka något.


Personlig skildring...
Asperger är en form av autism. Personer med autism kan vara utvecklingsstörda men inte alls alla. Högfungerande autism innebär inte utvecklingsstörning. Aspergare är högfungerande autister. Dock kan man ha högfungerande autism utan att ha Asperger. Man kan också i sällsynta fall ha Asperger och samtidigt ha ett förståndshandikapp. Mina svårigheter är framförallt det sociala samspelet med andra människor. Jag tänker annorlunda vilket lätt leder till missförstånd. Likaså förstår man inte sociala regler och koder på samma sätt som andra. Ansiktsuttryck och mimik har man ofta svårt för. Likaså ironi. Man har i regel specialintressen som man är duktig på. Jag själv samt många andra med diagnosen har dessutom ojämn begåvningsprofil. Många stora män har haft Asperger, men de flesta har väldiga svårigheter både i skolan och på arbetsmarknaden, så den överväldigande majoriteten som diagnostiseras får sjukpension eller som det numera heter aktivitetsersättning.

Källa: Riksföreningen Autism

Tillbaka till funktionshinder