Astma
Astma gör att man ibland får svårt att andas. Det beror på en inflammation i luftrören som gör det svårare för luften att passera.

Problemen är oregelbundna. Ibland är det jättejobbigt och ibland känner man inget alls. Vanligt vid astma är även hosta och segt slem, men det varierar från person till person. Om man har astma kan man vara känslig för olika typer av luft. Exempelvis kan man få svårare att andas i kall och fuktig luft, starka dofter och rök.

I Sverige har ungefär 8 av 100 människor astma. För att lindra astman finns medicin och kortisonspray som både förebygger och hjälper när det behövs. När man får svårt att andas kallas det för ett astmaanfall.


Personlig skildring...
Jag har något som heter ansträngningsastma vilket betyder att om jag anstränger mig så får jag svårt med andningen, det som händer i luftstrupen är att det blir kramp och alla muskler stramas åt, vilket för mig känns som en kraftig halsbränna, ibland kan det också kännas som kraftig ryggsmärta. För mig började det med kraftig ryggsmärta, jag gick då hem från jobbet och gick till företags hälsovården som sedan kunde konstatera min ansträngningsastma. Det kan vara jobbigt att vara i miljöer där människor använder sig utav tobak eller olika djur oftast finns det en koppling mellan allergi och astma.

Om man inte tar sin medicin kan man även ha svårt att gå i trappor, min första upplevelse var att jag var otränad, men så var inte fallet. När jag sedan fick min medicin så gick det mycket lättare att gå i tex. trappor, jag var inte längre andfådd för små enkla trappor, eller en enkel cykeltur.

Det finns flera olika typer av astma.


Källa: Sjukvårdsrådgivningen om astma.
        www.astma.com

Tillbaka till funktionshinder