Autism
Autism är en funktionsnedsättning som man föds med. De som har autism har en nedsatt social förmåga och har svårt med att prata och göra saker med andra. De kan även ha begränsad fantasi och svårt för att leka. Man kan aldrig bli helt av med sin autism med ju tidigare man upptäcker att ett barn har sjukdomen desto snabbare kan de få hjälp och lära sig att hantera sina begränsningar. På så vis lär de sig att bättre förstå andra människor och hur de själva gör sig förstådda. En del kan ha svårt i skolan men med stöd klarar många högre studier.

Källa: Riksföreningen Autism

Tillbaka till funktionshinder