Dyslexi
Dyslexi innebär att man har läs- och skrivsvårigheter. Det har ingenting med intelligens att göra utan beror på att vissa funktioner i hjärnan som styr språket inte utvecklas som de ska. Om man har dyslexi är det vanligt att man läser snabbt och fel eller väldigt långsamt och ändå inte förstår. Andra har svårt för grammatik, skriver otydligt och stavar fel. De flesta kan minska sina problem med olika metoder och hjälpmedel men man kan aldrig bli helt av med problemen. En dator med rättstavning kan exempelvis hjälpa de som har svårt för att stava, samtidigt som talböcker kan hjälpa till med att läsa och förstå texter.

Personlig skildring...
Mitt största problem är att jag har så dåligt närminne, det är närminnet som gör att jag har svårt att komma ihåg, både det läraren säger och hur man stavar orden. Närminnet har också en stor betydelse när man ska läsa en bok, har man dåligt närminne så glömmer man lätt bort vad man läser. Närminnet använder man för att komma ihåg saker som ska ske här och nu, sedan finns ju långtidsminnet, det är det som gör att du minns saker du lärt dig sedan tidigare.

Men eftersom jag har problem med närminnet, gör det att jag inte kommer ihåg hur man stavar, vad jag läst och allt annat jag borde komma ihåg som läraren nyss sagt till mig. Det gör att min vardag blir ganska jobbig ibland. Många vet att vi med dyslexi inte kan stava eller läsa så bra, men väldigt få vet att det är närminnet som är det största problemet hos oss dyslektiker. Har man förståelse för att jag frågar om och om igen på grund av närminnet, så behöver jag inte känna mig dum för att jag frågar en gång till. Vilket leder till att jag enklare kan lära mig nya saker. Här är det förståelsen som är den största hjälpen.

Källa: Sjukvårdsrådgivningen om dyslexi

Tillbaka till funktionshinder