Föreningen Attitydskolan-Deltar
BG 428-3529

Föreningen Attitydskolan-Deltar innehar F-skattesedel

Har du funderingar eller idéer, kontakta oss gärna i styrelsen.
info@attitydskolan.se

Styrelsen 2017

 

 

Styrelseuppdrag
Namn
Telefon
E-post
Arbetar med
Ordförande Lena Kallionpää 070-559 09 23 lena@attitydskolan.se Leda styrelsen, representera föreningen.
   
   
Sekreterare Angelique Jensen 073-924 97 99
angelique@attitydskolan.se Kalla till samt protokollföra möten, kontakt med samarbetspartners, myndigheter etc.
Förenings ekonom Pär Säterlid   par@attitydskolan.se Ekonomi, bokföring

 

 

 

 
Ersättare Roger Magnusson      
  Robert Jonsson      

Nellie Eriksson

  Anna Myhrström      
         
         

Revisor

Tina Fingal Swens

 

 

Granskar bokföringen och årsbokslutet

Revisor ersättare Vakant      

 

Valberedning

       

 

Vakant
     

 

Alla våra möten är öppna för allmänheten
Våra mötesdagar 2017 är: 3/4, Utbildningsdag 8/5, 5/6, 14/8, 18/9, 16/10, 13/11 2018: 15/1, 12/2, Årsmöte 26/2
Tid för våra möten är Kl. 14:00 på Föreningarnas hus.
Vi önskar att du meddelar oss om du kommer till lena@attitydskolan.se senast 1 vecka innan mötet.
Varmt välkomna!

Läs gärna vår broschyr om föreningen  

Föreningen Attitydskolan-Deltars stadgar2017

Föreningen Årsmötes protokoll 2016

Föreningen Attitydskolan-Deltars konstituerings protokoll 2016

Föreningen Attitydskolan-Deltars verksamhetsplan 2017