Förskoleverksamheten

Vi går ofta och läser på olika förskoleverksamheter på Ladugårdsängen.
Där läser vi för barnen utifrån vår egen funktionsnedsättning, tex. den
som är blind läser taktila (känselböcker) böcker för barnen, det uppskattas jättemycket.

Det är bra för barnen att se att man kan läsa på olika sätt, samtidigt får
barnen möjlighet att titta och fråga. Har man svårt för att läsa kanske man
hittar på en egen berättelse.
-Jag kan inte läsa så bra, sa en av oss på Attitydskolan till ett barn på förskolan,
  då svarade barnet: -Men då kan ju jag läsa för dig.

Små barn i förskolan har inte fått några förutfattade meningar om oss med olika
funktionsnedsättningar, det är en härlig inställning. Vi äldre borde vara mer som
barnen, att våga fråga när vi känner oss osäkra. Det är en bra förutsättning för framtiden.

Vi på Attitydskolan tror att om man får träffa och ställa alla "dumma" frågor
redan som barn så blir det inga fördomar. Man har redan rett ut problemen
från början.

Bild: Roger läser en taktil saga för barnen på förskolan