Här har vi en faktabank om våra funktionsnedsättningar
Ett funktionshinder är något som drabbar vissa människor och begränsar
dem från att göra vissa saker t.ex. gå, höra och se. Eftersom ett handikapp
inte behöver vara ett hinder har vi istället valt att använda ordet funktionsnedsättning.
En funktionsnedsättning kan vara både fysisk och förståndsmässig och inrymmas allt ifrån allergier till diabetes.

Här kan du läsa mer om:

Allergier och överkänslighet
Aspergers syndrom
Astma
Autism
Diabetes
Dyslexi
Hörselnedsättningar
Rörelsehinder
Struma
Synnedsättningar
Ätstörningar

Bild: En teckning av en rullstolsåkande i skateboardramp