Funktionshinderkunskap  

ICF
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

 

Syften med ICF

    Att ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsotillstånd

    Att skapa ett gemensamt språk så det blir enklare för alla att beskriva funktionstillstånd

    Att kunna jämföra data mellan olika länder och delar av hälso- och sjukvården

    Att skapa ett systematiskt kodschema för information om hälsa

 

Nya tankesätt

Kroppen har strukturer dvs, kroppsdelar (hud, hår, armar och ben)

ICF kan genom sina koder förklara och beskriva avvikelser i funktionerna
(kroppsrörelser,
synförmåga etc.)

”En modell för människan”

ICF utgår från en statistisk normalitet, det ”vanligaste” är det normala

 

Den nya klassifikationen utgår från positiva termer som funktion, struktur, aktivitet och delaktighet.
ICF kan användas för alla människor och verksamheter. Innan ICF (2001) användes begreppet ”handikapp”
som en personlig egenskap, idag handlar det om interaktion mellan personer och deras omgivningsfaktorer.

 

Mitt funktionstillstånd är ett samspel mellan den fysiska, attitydmässiga och sociala omgivningen och
min personliga faktor dvs, ålder, kön, civiltillstånd etc. Om något rubbas i min tillvaro, påverkas någon
eller några av de andra komponenterna som t ex aktivitet respektive delaktighet, kroppsfunktion och anatomisk struktur.

Definitioner hämtade från ICF

 

 

Gruppering av kroppsfunktioner enligt ICF


1. Psykiska funktionshinder

2. Sinnesfunktioner och smärta

3. Röst- och talfunktioner

4. Hjärt-kärlfunktioner, blodbildnings-, immunsystems- och andningsfunktioner.

5. Matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och endokrina funktioner

6. Funktioner i köns- och urinorganen samt reproduktiva funktioner

7. Neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner

8. Funktioner i huden och därmed relaterade strukturer.