Hörselnedsättning
Fler än en miljon svenskar har nedsatt hörsel. Det kan vara allt ifrån en knappt märkbar skada till total dövhet. Om man har en hörselnedsättning finns ett flertal hjälpmedel. Många använder hörapparat, andra får hjälp av blinkande ljus, vibrator och text- eller bildtelefon.

Personlig skildring...
Jag har en hörselskada som jag har ärvt efter min far. Hörselskadan är dubbelsidig och det är nervtrådar i hörselgången som är skadade. Mina problem är att jag inte hör allt, särskilt när jag inte har något hjälpmedel. Ljud som jag hör kan blandas ihop och jag vet inte om det är oljud eller vardagliga bakgrundsljud. Det är svårt att uppfatta tal om inte personen talar så jag ser henne. Diskant hörs bättre än bastoner, vilket gör att manliga röster hörs sämre.

Hörapparater hjälper mig mycket eftersom det är inbyggt digitalt som dämpar oönskade ljud. De fångar upp tal och plötsliga ljud, men hörapparater kan aldrig ersätta helt vanligt ljud som hörande hör. Jag har tv-slinga, inbyggd t-slinga i hemtelefonen och bärbar FM-slinga som jag har med mig till Attitydskolan, föreläsningar och viktiga möten m.m.

Dövhet
De som är döva saknar helt hörsel. Eftersom de inte kan höra är teckenspråket deras språk. Många döva kan också förstå vad andra säger genom att läsa på läpparna på den som pratar. För döva finns, liksom för hörselskadade, många hjälpmedel.

Tinnitus
Tinnitus kallas en särskild form av hörselnedsättning. Den yttrar sig genom susningar och tjut i öronen som aldrig försvinner. Man kan få tinnitus om man lyssnar på för skarpt och högt ljud. Även stress och osunda matvanor kan föra med sig tinnitus. I Sverige är tinnitus ganska vanligt, då cirka 15 procent av befolkningen har besvär.

Källa: Riksförbundet DHB
        Sjukvårdsrådgivningen om tinitus
        Hörselskadades Riksförbund

Tillbaka till funktionshinder