Lšnkar


Projekt relaterade hemsidor.

Stiftelsen Activa
http://www.s-activa.se

Karolinska skolan
http://www.karro.orebro.se/

Arvsfonden
http://www.arvsfonden.se/

MFD - Myndigheten för delaktighet
http://www.mfd.se

Örebro kommun
http://www.orebro.se


Sidor om olika funktionshinder och sjukdomar.

Rättighetscenter
http://www.rattighetscenter.se/

DHR (De handikappades riksförbund)
http://www.dhr.se

SRF (Synskadades riksförbund)
http://www.srfriks.org/


Skol och utbildnings sidor

Barnombudsmannen
http://www.bo.se