Hur projektet Attitydskolan blev till

Det finns en kille som helst av allt vill glömma sin skoltid.
Han hade ett funktionshinder, en svår astma och allergi
 som gjorde honom annorlunda. Ingen ville hålla hans händer,
de var för vassa och torra, ibland blödde de, det blir så när man
 har eksem. Ibland hostade han så att han störde de andra på
lektionerna, då kastade magistern ut honom i korridoren.
Han fick en luftrenare som skulle göra att han kunde andas
bättre i det torra klassrummet, då stängde majjen av den
för att den surrade för mycket

Det här är grunden till det som idag blev Attitydskolan, vi här
 på Activa vill försöka få barn och vuxna medvetna om att
alla människor är olika och detta ska vi se som en fördel. Vi ska
kunna lära oss mycket om varandra och acceptera varandra för
 dem vi är. Vi vill att alla skolbarn ska vilja minnas sin skolgång
som den bästa tiden i deras liv.

Projektet startades i februari 2005 och avslutas i juni 2009.
Arbetet med Attitydskolan forsätter from 1 juli 2009 i föreningsform.

Vision
Föreningen Attitydskolan-Deltars vision är att alla personer med eller utan funktionsnedsättningar
skall mötas av bra attityder oavsett i vilken miljö hen befinner sig i. Medlemmarnas olika egenskaper
och erfarenheter skall vara en tillgång för både föreningsarbetet och den omvärld som vi lever i.
Föreningen skall vara synlig och välkänd för alla medborgare i Örebro län

Värdegrund:
Det är självklart att alla människor har samma värde oavsett funktionstillstånd,
etnicitet, kön, sexuell läggning, religion eller ålder. Vi är emot alla former av kategorisering.

Verksamhetsidé
Föreningen Attitydskolan-Deltars verksamhetsidé är att förebygga särbehandling och genom kunskap
medverka till full inkludering av människor med funktionsnedsättningar. Föreningen skall vara synlig,
engagerad i samhällsfrågor och skapa opinion och debatt.

Projektet drevs av Stiftelsen Activa, i samarbete med Navets skola i Örebro kommun.

Konsultföretaget Konvera har genomfört en attitydundersökning hos barn och vuxna i skolan  
Resultatet av den visar att Attitydskolans metod givit ett positivt resultat på Navets skola;
Genom kunskap om olika funktionstillstånd och om hur människor med funktionsnedsättningar
lever sina vardagliga liv, har attityderna förändrats på ett mycket positivt sätt.

Läs Attityd skolans broschyr.

Lyssna på broschyren Bildlänk: Klicka här för att lyssna på vår broschyr


Read Attitude schools brochure.

© Attitydskolan 2014