Rörelsehinder
Rörelsehinder kan vara medfött eller följden av en olycka. Men de vanligaste orsakerna till att någon har ett rörelsehinder är reumatiska och neurologiska sjukdomar. Exempel på sjukdomar som innebär rörelsehinder är CP, ledgångsreumatism, MS, Parkinsons sjukdom och polio. Det enda sjukdomarna har gemensamt är att de begränsar den drabbades förmåga och möjlighet att röra sig.

Många med rörelsehinder upplever att de egentligen inte har några begränsningar i vad de klarar av att göra. Det är omgivningen som sätter stopp och gör dem handikappade. Det finns många typer av hjälpmedel, beroende på typ av sjukdom och i vilket stadium sjukdomen befinner sig. Med rätt hjälpmedel kan man exempelvis spela handboll och segla även om man sitter i rullstol

Personlig skildring...
Tack vare mitt rörelsehinder sitter jag numera i rullstol. Men så har inte fallet alltid varit. Det var inte förrän jag var 19 år som jag valde att använda mig av rullstol. För att få min vardag att fungera så har jag hjälp av assistenter som arbetar ett antal timmar varje dag. De hjälper och stöttar mig med vardagssysslor som t ex matlagning, städning och handling. Ibland är assistenten med på mitt jobb. På grund av min funktionsnedsättning stöter jag ofta på hinder i samhället i form av bland annat trottoarkanter, trappor mm. Så jag får välja vilka affärer och vilka ställen jag vill gå till, utifrån hur tillgängligt det är för mitt rörelsehinder.

CP
Cerebral pares, cp, är en hjärnskada och den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. Skadan inträffar redan vid födseln och beror oftast på syrebrist eller blödningar i hjärnan. Beroende på var och när skadan inträffar blir skadan olika stor. En del klarar sig med ett lätt rörelsehinder medan andra inte kan röra sig alls. Det beror på hur mycket de klarar att kontrollera musklerna i kroppen. Många som har cp har även andra funktionsnedsättningar. En del har exempelvis svårt att se och tala. Många med olika cp-skador har även kognitiva problem vilket innebär på vilket sätt vi bearbetar den informationen vi får till oss. Det kan vara svårt att fatta beslut eller att genomföra ett fattat beslut. Dessa kognitiva förmågor handlar bland annat om att minnas, orientera sig i tid och rum, om problemlösningsförmåga och om vår numeriska och språkliga förmåga.

Personlig skildring...
Mitt största problem är mina ben. En cp - skada är alltid en hjärnskada. Min hjärnskada sitter på ett ställe som drabbar benen mest. Hjärnan styr hela kroppen. Min skada sitter där som benen styrs ifrån. Därför gör inte mina ben som dina. I min vardag använder jag mig av mina hjälpmedel ibland. Det är en elmoppe eller rullstol som jag har när jag går ut eftersom jag inte orkar gå så långa stunder. Något som är väldigt bra för mina ben och även balansen är att rida. Där spelar det ingen roll att jag har lite svaga och vingliga ben. Eftersom jag då tar mig fram på hästens starka och friska ben. Jag lånar benen helt enkelt.

Källa: Vårdguiden om rörelsehinder
        Stockholms läns landsting om cp

Tillbaka till funktionshinder