Synnedsättning eller blindhet
En synnedsättning kan man få av flera olika anledningar. Det kan vara ett brytningsfel, skador på ögonen eller ögonsjukdomar. En synnedsättning är vanlig, särskilt om man är äldre. Den kan oftast behandlas eller motverkas med olika hjälpmedel såsom glasögon, förstoringsglas, talböcker och talande armbandsklockor.

Grönstarr är däremot en ögonsjukdom som ibland leder till blindhet. Sjukdomen kan vara ärftlig och drabbar oftast äldre. Grönstarr gör att synfältet krymper och bildar fläckar på ögonen där man inte ser. De flesta typer av grönstarr behandlas genom ögonoperationer.

Gråstarr är en annan ögonsjukdom som gör att bilden blir grumlig och försämras med tiden. Eftersom sjukdomen utvecklas så långsamt behövs den inte alltid behandlas. Men när det behövs så sker det genom operationer med laser.

De som föds med en ögonsjukdom eller blir blinda med åldern använder ofta en ledarhund eller vit käpp som hjälp för att ta sig runt i samhället.

Källa: Sjukvårdsrådgivningen om grönstarr
        Sjukvårdsrådgivningen om gråstarr
        Sjukvårdsrådgivningen om synnedsättning

Tillbaka till funktionshinder