Tidigare besök på skolor

I en annan del av Örebro...
Vi på Attitydskolan har besökt många skolor och fått mycket bra respons.
För oss är det viktigt att alla behandlas lika och accepterar varandra för den man är.
Vi tror att det som saknas är kunskap. Därför erbjuder vi ett flertal såväl teoretiska
som praktiska utbildningar. De kan anpassas efter varje klass behov,
allt för att skapa en bättre attityd och förståelse för olika funktionsnedsättningar.
Samtliga av oss som undervisar gör det utifrån egna erfarenheter från vardagslivet.
Vi har kunskaper om allt ifrån diabetes till olika rörelsehinder och dyslexi.
För oss är det viktigt att alla får en inblick i vad en funktionsnedsättning innebär.
På så vis hoppas vi att ökad insikt leder till en positiv attityd och respekt för alla, trots att vi alla är olika.

Tankar och kommentarer från elever på Navets grundskola i Örebro efter ett besök:

- Allt har varit bra för att man lärde sig hela tiden något nytt. När man tänker efter så är mina problem ingenting jämfört med dom som har ett funktionshinder.

- Tänk om jag satt i rullstol då skulle jag inte kunna spela fotboll, springa, dansa och promenera. Jag skulle kanske inte vara accepterad av alla, och kanske inte ha så många kompisar som nu. Det skulle vara svårt att ta sig fram och hur kul skulle det vara att behöva ha med sig någon på toaletten, bara för att man inte kan?

- Åkte på en liten rundtur med Crille på skolgården, man upptäckte många hinder som man inte tänker på när man kan gå.

- Man får sig en liten tankeställare om vad CP egentligen är.

- Tänk att aldrig ha sett det som finns runtomkring en. Ens mamma, pappa, världen.

 

Våra mål - En skola för alla!
Vår vision är att bidra till ett öppnare samhälle, med mer förståelse och positivare attityder till funktionsnedsättningar. Målet är mera kunskap till alla. Genom undervisning vill vi därför förmedla vårt budskap och visa att en funktionsnedsättning inte behöver vara ett hinder. Vi undervisar från förskolan och uppåt, med målsättningen att skapa en skola för alla. Hittills har vi besökt ett tiotal skolor i Örebro län där vi fått mycket bra respons, men det finns många fler att träffa. På längre sikt hoppas vi även att vår metod kan bli en del av den ordinarie skolundervisningen. För visst vore det bra med ett samhälle utan fördomar?!

Lär av ungarna!
Här har vi samlat lite påståenden från elever på olika skolor.

- När Magnus (ryggmärgsskadad) får ett getingstick så kliar det inte.
- Tänk att inte kunna skolka för att man har en personlig assistent.
- CP = Cool person
- Tänk vilken frihet vi har jämfört med Marlene (Cp-skadad med personlig assistent).
- Vi säger inte hejdå, vi säger på återseende!
- En flicka kommer fram till en tjej i permobil, flickan sätter händerna i sidorna och så säger hon;
- Har inte din mamma lärt dig gå eller?