Vi erbjuder

Attitydsoffan
Vår TV-soffa vänder upp och ner på våra vanligaste fördomar om människor med funktionsnedsättningar.
Attitydsoffan är en fejkad tv-show med en förvirrad programledare och några funktionsnedsatta ”gäster”.
Gästerna intervjuas av programledaren som med sin fördomsfulla attityd försöker ta reda på hur de överlever vardagen.
Ingen lämnas oberörd. Här blir tankar till ord och väcker ofta många frågor och diskussioner.

Föreläsningar
Vi har erfarenhet av ett flertal funktionsnedsättningar. Ni väljer fritt utefter er klass önskemål.
Ni kan välja mellan: astma, allergier, diabetes, mag- och tarmsjukdomar, Aspergers syndrom, synskador,
CP, rörelsehinder, dyslexi, hörselskador, psoriasis, ätstörningar och autism. Vi erbjuder även lektioner
där vi diskuterar olika ställningstaganden utifrån en realistisk film om organdonation.

Aktiviteter
Här kan eleverna prova på att genomföra olika aktiviteter med ett handikapp. Ex. forma en tax av lera,
precis som blinda, i kolsvart mörker eller åka hinderbana i rullstol för att se hur svårt det kan vara att
ta sig fram i vardagsmiljöer. Aktiviteterna är populära och ger samtidigt en ökad förståelse för vilka
svårigheter en funktionsnedsättning medför. Hur är det egentligen att ha astma?
Att springa ett varv runt idrottssalen med sugrör i munnen ger kanske de bästa svaren. Prova på, upplev och lär!

Temaveckor
Hur är det att bli kallad ”dum i huvudet” bara för att man har dyslexi? Eller gå i skolan som rullstolsburen?
Här får eleverna under en veckas tid prova på och lyssna på berättelser om hur det är att leva med ett funktionshinder.

Attitydpaket
Hela paketet med TV-soffan, föreläsningar, aktiviteter och temaveckor.

Utbildning i bemötande
Vår målgrupp är Du som arbetar eller på Din fritid möter människor och vill få kunskap om hur
personer i allmänhet och personer med funktionsnedsättningar i synnerhet vill bli bemötta.
Vågar Du ta utmaningen?

Utbildning inför en tillgänglig skola/Företag 2010
Vi granskar, analyserar, rapporterar och lägger förslag på åtgärder utifrån
Handikappombudsmannens riktlinjer till en handlingsplan för skolan.
Vi tittar då igenom
Fysiska- ute- och innemiljö, att ta sig fram och vara delaktig.
Informativa - Information av olika slag utifrån individuella förutsättningar.
Kommunikativa - att kommunicera på olika villkor.
Attitydmässiga - förändra dålig psykosocial miljö genom kunskap.

Prislista

Boka online via vår hemsida

Läs mer i vår utbildningskatalog